Czy samotność prowadzi do depresji?

Czy samotność prowadzi do depresji?

Samotność jest uczuciem znanym praktycznie każdemu z nas. Wyobcowanie bądź brak towarzystwa może prowadzić do wielu stanów przygnębienia i poczucia izolacji. Trwała samotność wzmaga ponadto wiele zaburzeń psychicznych oraz psychosomatycznych. Czy samotność prowadzi do depresji?

Samotność a depresja

Warto podkreślić, że samotność może dotyczyć nie tylko nieśmiałych i wycofanych osób, ale także takich, które tylko z pozoru wydają się stabilne, ambitne i silne. Choć samotność i depresja to dwa różne, odmienne od siebie stany, to istnieje wiele badań, które wykazują, że samotność może w znacznym stopniu przyczyniać się do rozwoju depresji. Osoby doświadczające długotrwałej samotności często odczuwają wiele przykrych uczuć, takich jak smutek, beznadziejność i niechęć do życia. Tak silne emocje, jeśli nie są leczone, mogą prowadzić do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i tym samym stać się prostą drogą do depresji. Istnieje również wiele czynników, które mogą bezpośrednio wpłynąć na związek między samotnością, a depresją. Są to m.in.:

 • brak wsparcia społecznego,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • izolacja społeczna,
 • niezdolność do nawiązywania bliskich relacji,
 • inne czynniki psychologiczne i społeczne.

Dlatego bardzo ważne jest, aby osoby, które doświadczają systematycznych i długotrwałych stanów samotności, szukały odpowiedniej pomocy i wsparcia.

Dlaczego czujemy się samotni?

Samotność może mieć wiele przyczyn. Główną z nich jest zazwyczaj niskie poczucie własnej wartości. Brak wiary w siebie często prowadzi do izolacji i powoduje zamykanie się w sobie. Do samotności może prowadzić także strach, który zazwyczaj wynika z lęków przed kontaktami z innymi ludźmi. Często samotność jest również skutkiem niezdolności do porozumiewania się, lub po prostu trudnościami w kontaktach z innymi. Funkcje społeczne często bywają zaburzone i może mieć to wiele różnych przyczyn. Skutkiem tego często staje się właśnie samotność. Częstą przyczyną samotności są także problemy o różnych podłożach. Prowadzi to do nastawienia obronnego, czyli świadomej izolacji od ludzi, a może przybierać także formy nieśmiałości. W każdym przypadku efektem jest poczucie samotności i wyobcowania.

Czynniki wywołujące depresję

Czy samotność może prowadzić do depresji? Owszem, jednak wcale nie musi tak być. Depresja to bardzo złożony problem, który może mieć wiele przyczyn. Do głównych z nich zaliczyć można:

 • podłoże genetyczne,
 • stres,
 • przebyta trauma,
 • zaburzenia na tle hormonalnym,
 • zaburzenia snu,
 • niektóre leki.

Są to oczywiście tylko niektóre czynniki, które mogą zwiększać ryzyko depresji. Samotność jest niewątpliwie jednym z nich, dlatego nie należy jej bagatelizować. Jeśli często czujemy się samotni, a stan ten jest powracający i wyzwala w nas wiele negatywnych emocji, nie warto tłumić tego w sobie. W takim przypadku jak najszybciej należy się zgłosić do specjalisty, który zaoferuje odpowiednią pomoc.