Ile jest ważne skierowanie na badania?

czy skierowanie na badania ma termin ważności?

Aby skorzystać z różnych badań lub wizyt w specjalistycznych gabinetach lekarskich potrzebne jest na nie skierowanie. Dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie: ile jest ważne skierowanie na badania w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Czym jest i ile jest ważne skierowanie na badania?

Skierowanie na badania upoważnia pacjenta do korzystania na koszt NFZ z różnego rodzaju badań, konsultacji z lekarzami specjalistami, a także z niektórych świadczeń. Pacjenci nie zawsze wiedzą jednak jaki jest termin ważności skierowania na badanie i czy on wogóle istnieje?

Okazuje się, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ skierowania na ogół nie mają terminu ważności i można skorzystać z nich tak długo jak długo istnieją przesłanki do podjęcia określonych działań, mających na celu poprawę samopoczucia lub zdrowia. Jednak każdy pacjent musi pamiętać o tym, że w ciągu dwóch tygodni, czyli 14 dni od wpisania go na listę pacjentów oczekujących na konkretną wizytę lub zabieg ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania do konkretnej poradni lub lekarza specjalisty.

Zdarza się, w że konkretnych przypadkach skierowania na badania mają jednak określony konkretny termin ważności, którego trzeba przestrzegać i wynika to z kwalifikacji terminów ważności skierowań.

Na czym opiera się kwalifikacja terminów ważności skierowań do specjalisty?

Albo zrozumieć dlaczego wiele skierowań nie posiada terminu ważności, a inne mają określone z góry konkretne termin ważności należy wskazać, że do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia uprawnieni są wszyscy pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne. Są to więc przede wszystkim:

 • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę i prowadzące działalność gospodarczą
 • dzieci, uczniowie, studenci
 • osoby starsze, w tym emeryci i renciści, którzy dobrowolnie opłacają taką składkę.

Jednak aby korzystać z badań i konsultacji z lekarzami oraz innego rodzaju świadczeń konieczne jest posiadanie nie tylko samego ubezpieczenia, ale również skierowania, które jest dokumentem wystawionym przez lekarza opieki zdrowotnej lub innego lekarza. Kwestia ta odnosi się także do ważności skierowania na badania. Jeśli skierowanie posiada coś w rodzaju terminu ważności to zawsze należy go przestrzegać.

Ile jest ważne skierowanie na badania w świetle przepisów prawa?

Termin ważności każdego skierowania dokładnie reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To właśnie ona wskazuje jak można kwalifikować konkretne rodzaje skierowań, kiedy się one nie przedawniają, a kiedy trzeba dostarczyć je w określonym terminie do lekarza specjalisty.

Kiedy niezbędne jest skierowanie na badania wystawione przez lekarza?

Posiadanie ważnego skierowania, wystawionego przez lekarza potrzebne jest do skorzystania z różnego rodzaju konsultacji lub zabiegów w przypadku:

 • opieki specjalistycznej;
 • leczenia uzdrowiskowego
 • leczenia szpitalnego
 • rehabilitacji leczniczej
 • opieki nad osobami przewlekle chorymi

W każdej z tych sytuacji niezbędne są skierowania, czyli dokumenty bez których zabiegi, konsultacje czy też wizyty w np. sanatorium nie mogą się odbyć. Jednak istniejące sytuacje kiedy skierowanie nie jest potrzebne i dotyczy to przede wszystkim korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, np. pediatry lub też ginekologa, psychiatry czy dentysty.

Ile jest ważne skierowanie na badania jak tego nie potrzebuje?

Istnieje grupa osób, która nie musi przedstawiać skierowanie na badania. Zalicza się do nich:

 • osoby wojskowe
 • inwalidów wojennych i kombatantów
 • osoby chore na gruźlicę i zakażone wirusem HIV
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, które znajdują się w okresie leczenia odwykowego.

Kto jeszcze nie musi posiadać skierowania na badania?

Skierowania na badania nie muszą też przedstawiać osoby korzystającej z opieki medycznej w zakresie badań dawców narządów, a także osoby represjonowane i niewidome cywilne ofiary wojenne oraz weterani.