Co to znaczy słowo hipokryzja?

Co to znaczy słowo hipokryzja?

Pojęcie hipokryzji coraz częściej pojawia się w mediach, przykładowo w odniesieniu do jakiś znanych celebrytów czy polityków. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę ze znaczenia tego zagadnienia. Co tak właściwie znaczy słowo hipokryzja i skąd pochodzi to pojęcie?

Kiedy mówimy o hipokryzji?

Hipokryzja to szerokie pojęcie, które można opisać na wiele sposobów. Słowo to wywodzi się od greckiego „hypokrisis”, co znaczy udawanie. Najbardziej znana definicja tłumaczy hipokryzję jako zachowanie, które sprzeczne jest z wyznawanymi wartościami danej osoby. Słowo to ma wiele synonimów, np.:

– nieuczciwość,
– zakłamanie,
– wyrachowanie,
– obłuda,
– dwulicowość,
– nierzetelność,
– krętactwo.

Jak hipokryzja odnosi się do człowieka?

Hipokryta to osoba, która ukrywa swoje prawdziwe zamiary i udaje szlachetność, aby wprowadzić kogoś w błąd co do swojego rzeczywistego charakteru czy zamiarów.

Hipokryzja objawia się m.in.:
– wyznawaniem różnych sprzecznych racji moralnych w zależności od sytuacji (często takie zachowanie kierowane jest własną wygodą),
– nakazywaniem przestrzegania danych zasad jednocześnie samemu je łamiąc.

Zachowanie hipokrytów można zinterpretować na podstawie cytatów, np.:

1)To całkiem zabawne, jak ludzie gardzą i nienawidzą innych ludzi za rzeczy, które oni sami robią (…). 

2)Wszyscy jesteśmy hipokrytami, ale przyznając się do tego, znosimy się ponad własną hipokryzję, która przestaje być naszą wadą, tak jak dzieje się w przypadku ludzi, którzy ślepo wierzą we własną nieomylność. Przyznając się do swoich wad, uwalniasz się od nich, tak jak ja się uwolniłem.

Na podstawie tych cytatów można wywnioskować, że hipokryzja obecna jest w życiu każdego człowieka, ponieważ każdemu czasem zdarzy nagiąć fakty czy zrobić coś wbrew wyznawanym wartościom. Od hipokryzji można uwolnić się jedynie przez przyznanie się do niej zarówno przed samym sobą, jak i przed innymi ludźmi.

Przykłady hipokryzji w codziennym życiu

Przykładów hipokryzji w codziennym życiu można zauważyć naprawdę wiele. Czasami jest to coś zupełnie nieszkodliwego, ale bywa też, że czyjeś fałszerstwo wpływa na życie wielu ludzi. Przejawem hipokryzji będą m.in. sytuacje, w których ktoś popełnia czyny wcześniej przez niego skrytykowane. Wyobraź sobie, że kolega z pracy krytykuje w Twojej obecności osoby pijące alkohol, a następnego dnia spotykasz go w barze pijącego jakiś mocny trunek. To właśnie jest jeden z prostszych przykładów, na którym opisać można zachowanie hipokryty. Bardziej szkodliwym przykładem hipokryzji jest ta wykorzystywana przez duże firmy i korporacje, które potrafią oszukiwać swoich klientów tak, aby zdobyć większą popularność. Często dotyczy to promowania przez firmy swoich produktów jako ekologicznych i zachęcanie do dbania o środowisko, podczas gdy właściciele niejednej z takich firm podróżują prywatnymi samolotami nie przejmując się konsekwencjami dla naszej planety.

Hipokryzja odnosi się do zachowania niejednoznacznego i sprzecznego z rzeczywistością. We współczesnym świecie odgrywa ona coraz większą rolę w kształtowaniu społeczeństw, a jej przykłady znaleźć można z łatwością w życiu codziennym każdego z nas. Ważne jest, aby być świadomym znaczenia tego słowa i wiedzieć, jakie konsekwencje potrafi za sobą nieść.